Menu

Z Życia Kościoła (274)

Kościół w państwie,państwo w Kościele

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu trwa 33. edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych pod hasłem „Kościół w państwie, państwo w Kościele”.
Wykład otwierający Forum wygłosił metropolita wrocławski abp Józef Kupny. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na możliwości funkcjonowania Kościoła w państwie pluralistycznym czy demokratycznym, potrzebie poszukiwania nowych rozwiązań ewangelizacyjnych oraz konieczności zaangażowania świeckich w życie Kościoła.
Po wykładzie publiczność miała możliwość zadawania pytań. Księdza Arcybiskupa zapytaliśmy o wrażenia ze spotkania.Zdaniem metropolity wrocławskiego temat tegorocznej edycji Forum Młodych jest interesujący dla młodych ludzi.

wideo-realizacja Zdzisław Maj/TVRodzina

Czytaj dalej...

Dar dla Aleppo_Podziękowania

DAR DLA ALEPPO - "Ta inicjatywa dała nam życie. To, co robicie jest ekumenizmem krwi, miłości; - mówił biskup Georgez Abou Khazen, biskup Aleppo, gość specjalny finału akcji "DardlaAleppo". Biskup zniszczonego przez wojnę Aleppo odwiedził Dolny Śląsk, aby osobiście podziękować jego mieszkańcom. Dzięki inicjatywie abp. Józefa Kupnego udało się zebrać ponad 1,1 mln złotych na odbudowę szpitala św. Ludwika.
Mszy św. kończącej zbiórkę przewodniczył we wrocławskiej katedrze abp Józef Kupny, a homilię wygłosił biskup Georgez Abou Khaze. Biskup Aleppo rozpoczął od podziękowań:
 - Przyjechałem tutaj, aby modlić się z wami za kościół w Syrii oraz aby podziękować, za każdą pomoc, która przychodzi z Polski. Ona pomaga nam być w tej ziemi, w której zostaliśmy powołani w 2013; powiedział.
 - Chcę podziękować zwłaszcza abp. Józefowi Kupnemu i wszystkim księżom, którzy promują tą kampanię ("DardlaAleppo" 2013; dop. aut.), chcę podziękować Papieskiemu Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Caritas i rządowi polskiemu, który jako jedyny pomaga nam na miejscu bez czegoś w zamian.
Po zakończeniu Eucharystii metropolita wrocławski wraz z dyrektorem polskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Waldemarem Cisło przekazali na ręce biskupa Georgeza Abou Khazena symboliczny czek na kwotę ponad 1,1 mln złotych na odbudowę szpitala św. Ludwika w Aleppo. Abp Kupny za okazaną hojność podziękował mieszkańcom Dolnego Śląska.
 Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przyznało medal AMICUS NOSTER metropolicie wrocławskiemu abp. Józefowi Kupnemu i dyrektorowi Radia Rodzina ks. Cezaremu Chwilczyńskiemu. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane za szczególne zasługi na rzecz akcji organizowanych przez Stowarzyszenie.
Medal wręczył ks. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Medal otrzymał również dyrektor Radia Rodzina, ks. Cezary Chwilczyński.
- Chciałbym podziękować przez to również wszystkim dziennikarzom, którzy z wielkim oddaniem angażowali się w projekt w 2013; dodał ks. prof. Cisło.
 Słowa wdzięczności i podziękowań przekazali również Pani Minister Beata Kempa w imierniu Pani Premier Beaty Szydło , Prezydent Rafał Dutkiewicz - w imieniu Ambasadorów akcji i wrocławian.

Wideo realizacja : Andrzej Mas - Radio i TVRodzina, 2017

Czytaj dalej...

BP KHAZEN dziękuje Polakom

W Katedrze  św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu   podczas Mszy św. koncelebrowanej przez
Abp Józefa Kupnego,  na zakończenie  akcji DAR DLA ALEPPO ,  przybył z Aleppo /Syria  do Polski  Biskup ABOU KHAZEN.  Przybył  by podziękować Polakom i Rządowi Polski  który jako jedyny na świecie  udziela bezpośredniej pomocy syryjczykom  na miejscu w Syrii. Za tę pomoc   ale i modlitwy  serdecznie dziękował gość z Syrii. Przedstawił też  obecną sytuację w Syrii  i prosił o modlitwy i dalszą pamięć.
Zapraszamy - to wiadomości o Syrii z pierwszej ręki i wiarygodnego bezpośredniego źródła  tj. od Biskupa Abou Khazen , Biskupa Aleppo  w Syrii.

Wideo realizacja : Andrzej Mas - TV Rodzina, 2017

kolejne 2 części:
- czek na 1,1 mln zł, podziekowania  Minister Kempy, prezydenta Dutkiewicza  i..

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Więcej wiadomości