Menu

Polska (200)

NIE dla „kompromisu aborcyjnego”

Fundacja Pro Prawo do Życia pikietowała wczoraj (22.03) na rogu ulic Oławskiej i Świdnickiej, przed klubem Platformy Obywatleskiej przeciwko „kompromisowi aborcyjnemu”.
Adam Brawata, koordynator komórki wrocławskiej Fundacji, podkreśla, że Bronisław Komorowski wielokorotnie podczas swojej kadencji opowiadał się za tym kompromisem,zaznacza także, że dla prezydenta skuteczną metodą leczenia niepłodności jest in vitro.Fundacja Pro Prawo do Życia chce walczyć z terminologią stosowaną w przypadku aborcji i pokazywać prawdę o niej.
„Katolik pozostaje zawsze katolikiem. Niezależnie od tego, czy jest politykiem, posłem, ministrem, czy zwykłym człowiekiem, ma obowiązek zachowywać uniwersalne zasady, które obowiązują wszystkich bez wyjątku w jego wspólnocie. Jeśli w parlamencie większość polityków przyznaje się do Kościoła, to powinni oni ustanawiać prawo zbieżne z etyką chrześcijańską, a nie szukać nie zawsze potrzebnych kompromisów. W sprawie życia, a taką jest kwestia in vitro, nie ma kompromisów. W wielu krajach zachodnich chrześcijanie unikają prezentowania swoich przekonań. Natomiast ateiści i agnostycy promują je, gdzie się tylko da. Dlatego słusznie Benedykt XVI stwierdza, że „obserwujemy swoistą schizofrenię polityka katolika, który prywatnie chce być wiernym katolikiem, natomiast publicznie jest przekonany, że nie powinien przenosić swoich poglądów do sfery publicznej, tłumacząc się koniecznością przestrzegania pluralizmu”. A przecież pluralizm nie jest zasadą nadrzędną w stosunku do wartości życia ludzkiego.Ukrywanie w życiu publicznym swoich przekonań prowadzi do kryzysu kultury i destabilizuje europejski etos.”

wideo-realizacja Zdzisław Maj tvRodzina

Czytaj dalej...

Wrocławskie Tropy Żołnierzy Wyklętych

W tym roku wyjątkowo Stowarzyszenie Odra Niemen swój program miało bogaty.
Najpierw inscenizacje,rekonstrukcje wydarzeń opartych na autentycznych wydarzeniach historycznych , gra edukacyjna w różnych częściach miasta,gdzie w auli PWT
 nastąpiło podsumowanie.(rozstrzygnięcie gry edukacyjnej, rozdanie nagród i losowanie biletów na koncert „Panny Wyklęte”,oraz prezentacja multimedialna,żołnierzy wyklętych np:Czesława Czaplickiego,wspomnienia wrocławskich śladów Niezłomnych.
Następnie ulicami miasta do ronda Żołnierzy Wyklętych przeszedł kilkutysięczny Marsz Pamięci "De profundis - Z prochów”. W jego trakcie odbyły się inscenizacje historycznych wydarzeń. Wiele osób niosło ze sobą portrety zamordowanych żołnierzy podziemia. Przemarsz zakończył się na rondzie Żołnierzy Wyklętych, gdzie odbył się patriotyczny koncert.


wideo-realizacja Zdzisław Maj tvRodzina

Czytaj dalej...

„Kolędy Świata Ciszy”

Jest to tylko fragment (do pierwszej sceny przedstawienia) już  wkrótce pełna wersja przestawienia na DVD.
W kończącym się 2 lutego okresie Bożego Narodzenia w kilku kościołach naszej diecezji został przedstawiony projekt „Kolędy Świata Ciszy” przygotowany przez Duszpasterstwo Niesłyszących we Wrocławiu. W sobotę 30 stycznia grupa niesłyszących i słabosłyszących aktorów wystąpiła w Katowicach na zaproszenie Krajowego Duszpasterza Głuchych – ks. Jana Sołtysika. Okazją była doroczna Adoracja przy żłóbku we franciszkańskim kościele na Panewnikach.„Kolędy świata ciszy" to projekt łączący elementy muzyki, pantomimy, teatru i języka migowego, dzięki czemu widz (słuchacz) może odkryć bogatą treść zawartą w kolędach. Występ trwa około 30 minut i jest skierowany zarówno do niesłyszących, jak i do słyszących. Grupa teatralna, która przygotowała "kolędy świata ciszy" od ponad roku działa przy naszym wrocławskim duszpasterstwie. Tworzy ją około 15 osób, a prowadzącym jest niesłyszący aktor i reżyser - Arkadiusz Bazak.
Copyright © udźwiękowienie organizatorów grupy teatralnej.


wideo-realizacja Zdzisław Maj tvRodzina

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Więcej wiadomości


chwilowki