Menu

Z Życia Kościoła (298)

Wszystkich Świętych 2018

Pierwsze dni listopada, a zwłaszcza uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona 1 listopada, oraz wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tzw. Dzień Zaduszny (2 listopada), to okazja do bardziej intensywnej modlitwy za zmarłych. Na wielu cmentarzach zostaną w tych dniach odprawione msze św. oraz procesje z modlitwami w intencji tych, którzy odeszli.
Od 1 listopada idziemy na cmentarz, aby modlić się za zmarłych, by w świetle jesiennego cmentarza przeżywać głęboką refleksję nad życiem, nad sensem życia, nad tym nieustającym pragnieniem szczęścia, które jest w człowieku, ale także refleksję nad tą drogą, która prowadzi do nieba otwartego. Niech to będzie okazja do ożywienia prawdy naszej wiary, którą wyznajemy, kiedy się modlimy modlitwą „Wierzę w Boga Ojca”, „Wierzę w Świętych Obcowanie”, a więc wierzę w tę świętą wymianę darów i świętą wymianę modlitwy między nami, a tymi którzy odeszli.Na cmentarzu osobowickim w kapliczce,Msza św. rozpoczęła się o 14.00. Po niej odbyła się procesja połączona z modlitwą różańcową za zmarłych. Zmarli otrzymują przez to duchową pomoc, a wierni żyjący jeszcze na ziemi doświadczają pocieszenia i umacniają swoją nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego. W ten sposób Kościół wyraża łączność, jaka istnieje między wszystkimi jego członkami - więź przekraczającą granicę śmierci. Modlitwa za zmarłych stanowi starożytną praktykę chrześcijańską. Znalazła ona swój wyraz w katolickim nauczaniu o "czyśćcu". Czyściec to stan, w jakim znajdują się ludzie, którzy umierają w przyjaźni z Bogiem, ale ich miłość do Boga i do bliźniego wymaga jeszcze udoskonalenia. Zmarli ci podlegają więc "oczyszczeniu", chociaż trwają już w miłości Chrystusa.

wideo-realizacja Zdzisław Maj/TVRodzina

Czytaj dalej...

Św.Józef u...Świętej Rodziny!

Papież Franciszek ogłosił Rok Nadzwyczajny w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.Oznacza to, że osoby, które przybywają do sanktuarium, mogą uzyskać szczególne łaski. Ojciec Święty prosił także, aby modlić się w konkretnych intencjach:we WROCŁAWIU ZOSTAŁA WYBRANA parafia w kościele przy ulicy Monte Cassino 68  ,jak powiedział ks. Marcin Kołodziej z tej parafii  odbyła się  peregrynacja kopii obrazu św. Józefa. Obraz ten nawiedza kościoły gdzie są oddziały Towarzystwa im. św. Brata Alberta.Ks. Marcin podkreśla i wyjaśnia znaczenie tego wydarzenia dla tej parafii,peregnacja odbyła się w sobotę i Zapraszamy również w Niedzielę od 7 rana-
700 i 900 Msza święta z zawierzeniem rodzin.
1030 Msza święta z zawierzeniem dzieci.
1230 Msza święta z zawierzeniem Parafii i pożegnanie obrazu.

wideo-realizacja Zdzisław Maj/TVRodzina

 

Czytaj dalej...

Oczekiwanie na Dar...

19 maja świętujemy wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego.Powoli dobiega końca 50 dni od Zmartwychwstania naszego Pana. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich właśnie 50 dni po Zmartwychwstaniu apostołowie wraz z Maryją przebywali w wieczerniku razem, trwając jednomyślnie na modlitwie i oczekując Tego, którego obiecał im Jezus.My też chcemy tego dnia trwać w jedności w naszej wspólnocie parafialnej oczekując Ducha Świętego. Ducha, który najpierw unosił się nad wodami i z chaosu stworzył świat; Ducha, który sprawił, że apostołowie wybiegli jak szaleni z wieczernika i zaczęli głosić Dobrą Nowinę; Ducha, który dzisiaj chce przyjść, Bracie i Siostro, do twojego życia i zaskoczyć Cię obfitością Swoich darów i Swoją mocą.
Gdzie można było uczestniczyć w czuwaniu modlitewnym przez uroczystością zesłania Ducha Świętego? Oto kilka propozycji:
Parafia św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (katedra),
Klasztor Karmelitanek Bosych we Wrocławiu, ul. Karłowicza,
Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła, parafia pw. św. Mikołaja, ul. św. Antoniego,CODA "Maciejówka", Wrocław, pl. bp. Nankiera,Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego, plac Grunwaldzki 3,Parafia pw. św. Jadwigi Śl. we Wrocławiu-Leśnicy,oraz Wigilia Zesłania Ducha Świętego
w kościele św. Augustyna tegoroczne czuwanie poprowadziła Wspólnota Ichtis i  Carver Alan Ames z Wielkiej Brytanii, podczas czuwania w Wigilię Pięćdziesiątnicy, charyzmatyk opowiadał we Wrocławskim Centrum Kongresowym o doświadczeniu bezwarunkowej Bożej miłości, o cudownym natychmiastowym wyzwoleniu z nałogów i posłaniu, jakie otrzymał.
TVRodzina była z kamerą  w Parafii NMP Królowej Pokoju, ul. Ojców Oblatów 1. Czuwanie rozpoczęło się  od  o 20.00 - uwielbienie,którą prowadzili liderzy wspólnot Dom Boży i wspólnoty Lew Judy 21.00- początek wykładu ks. Mariusza Rosika;

wideo-realizacja Zdzisław Maj/TVRodzina

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

chwilowki